Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Program skierowany jest do:
·  rodzin wielodzietnych (co najmniej z trójką dzieci)
·  rodzin zastępczych
·  rodzinnych domów dziecka

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia
- w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Wymagane dokumenty:
Podczas składania wniosku należy okazać:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
2. w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
3. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności  
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
6. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Opłaty:
Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 8,76 zł

 

Termin i sposób załatwienia:
Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2,  za pośrednictwem tutejszego Ośrodka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

Więcej informacji:
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: http://rodzina.gov.pl/

Wszelkie informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub pod numerem tel. (54) 416-10-17

 

 

KONTAKT: (54) 416-10-17 w.34

 

 

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

                    

         Urząd Miasta Ciechocinek


                      

                www.ciechocinek.pl


                        Starostwo     

             Powiat aleksandrowski                 


                       

       www.kujawsko-pomorskie.pl